Komisija za preprečevanje korupcije
ŽVIŽGAČI

Vsak posameznik ima pravico Komisiji za preprečevanje korupcije ali drugemu pristojnemu organu podati prijavo o ravnanju, za katerega verjame, da ima znake korupcije ali drugih nepravilnosti, ki so v pristojnosti Komisije.

ZZPRI - Elektronski obrazec za poročanje organov za zunanjo prijavo


Če v vaši organizaciji na področju, na katerega se nanaša prijavljena kršitev, ni organa za zunanjo prijavo, izpolnite spodnji elektornski obrazec za podajo zunanje prijave.

ZUNANJA PRIJAVA

ZZPRI - Elektronski obrazec za poročanje organov za notranjo prijavo


Izpolnite elektornski obrazec za podajo notranje prijave. Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev so podjetja z od 50 do 249 zaposlenimi, v nekaterih izjemah pa tudi podjetja z manj zaposlenimi.

NOTRANJA PRIJAVA
Potrebujete pomoč pri oddajii obrazca? Pišite na zzpri@kpk-rs.si ali nas pokličite na 01 400 57 10.

Anonimnost

Komisija je zavezana ščititi identiteto prijaviteljev. V skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev nihče ne sme ugotavljati ali razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja. Enako velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti prijavitelja. Komisija lahko kaznuje vsakega posameznika, ki bodisi skuša ugotavljati bodisi je že razkril identiteto prijavitelja.