ODDAJA OBRAZCA

ELEKTRONSKI OBRAZEC ZA POROČANJE ORGANOV ZA NOTRANJO PRIJAVO

ZAUPNIK

Kontaktni podatki
če se razlikujejo od zgoraj navedenih

* Vpisan mora biti vsaj en kontakt

** Za izbiro zavezanca vpišite matično številko ali davčno številko (brez SI) zavezanca ter ga potrdite v spodnjem polju "Izberi"

Če organ za notranjo prijavo do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto Komisiji ne poroča podatkov iz šestnajstega odstavka 9. člena ZZPri, se lahko kaznuje za prekršek v skladu s kazenskimi določbami ZZPri.

Pomoč


Potrebujete pomoč pri oddajii obrazca?

Pišite na zzpri@kpk-rs.si ali nas pokličite na 01 400 57 10

Komisija za preprečevanje korupcije © 2023